23.2.10

Diç que Fuonte Aldé yê tierra de Artistas

Estas cousas yá nun son d'agora, mas para quien inda anda çtraido, Fuonte Aldé anda nas bocas d'l mundo. Diç que fui de las tierras mais represantadas culturalmente n'l Festival de Sabores Mirandeses.

Cumo diç al Resosa "Funte Aldé yê un marco na cultura Mirandesa".
You dirie mais: "Fuonte Aldé yê un fincão na cultura Mirandesa".

17.2.10

La cena de ls Bigotes de 2009

Diç que dezírun que la cena de ls bigotes de 2009 inda nun se fizo, por esso bengo eiqui al palanque birtual de Fuote Aldé a perponer ua data - la misma data de l Rezosa, que ye 20 de março! Só que, cumo bedes, an 2010...
La cena assi nun seria solo de bigotudos, mas ye ua buona maneira de passarmos l Rezosa culs amigos, e tamien cun amigas (que desta maneira nun precisan de tener bigote para staren cun nós!) de maneira çfrente. Nunca bistes un grupo de pauliteiros a beilar, todos eilhes cun bigodes de home, ora nó? Nien bistes un moderador tan guapo cumo l que bai a star nas cunferências ne l meio de ls ouradores, assi cun bigote de giente amportante!
Anton que dezis? Fazemos-la ó cumbinamos outro die? You yá tengo l miu feito!